Mobilná dochádzka (ANDROID)

Najmä spoločnosti, ktoré zamestnávajú terénnych pracovníkov, a ktoré chcú jednoducho a s nízkymi obstarávacími nákladmi evidovať ich dochádzku, ocenia túto aplikáciu. Uplatnenie nájde aj tam, kde chce firma poskytnúť zamestnancom informácie o ich dochádzke na vlastných mobilných telefónoch. Zamestnanci si cez mobil môžu evidovať napr začiatok práce, príjazd k zákazníkovi, odchod od zákazníka, príchod na centrálu. Každý záznam obsahuje GPS súradnicu, čím je umožnená kontrola miesta, kde bol záznam vyhotovený. Vedenie spoločnosti takto získa informáciu, či je a / alebo bol zamestnanec (včas) u zákazníka. 

 
Funkcia mobilného klienta

Evidencia dochádzky na mobilnom telefóne

 • Vloženie dochádzky (začiatok a koniec práce, prerušenia pracovnej doby - lekár, prestávka atď). 
  Pridanie GPS súradnice k uloženému záznamu alebo dohľadanie adresy miesta, z ktorého bol vykonaný záznam do dochádzky.
 • Plánovanie dovolenky a iných absenciou
 • Vloženie požiadaviek na dovolenku alebo inú absenciu.
 • Zobrazenie stavu, či bola žiadosť schválená.
 • Prezeranie dochádzky
 • Prehľad výsledkov dochádzky na dennej a mesačnej úrovni.
 • Kontrola odpracovaných hodín, nadčasov, absenciou.
 • monitorovanie
 • Zobrazenie prítomnosti zamestnancov.
 • Firemné kontakty
 • Zobrazenie zoznamu zamestnancov s telefónnym číslom a e-mailom.
 • Možnosť zamestnanci zatelefonovať alebo odoslať email jednoduchým preklikom. 

 

Aplikácia je určená pre mobilné telefóny s operačným systémom Android. V prípade aktívneho dátového pripojenia pracuje online, v opačnom prípade sa dáta v telefóne uchovávajú a pri obnovení dátového pripojenia sa odošlú na server.