BIOMETRIA

V dochádzkovom a prístupovom systéme, ktorý ponúka naša spoločnosť je možno ako identifikačné médium použiť odtlačok prstov. Jedinečnosť odtlačku prstu poskytuje skutočnú bezpečnosť a zaručujú, že prístup bude povolený iba oprávnenej osobe.


Pretože bezpečnostné požiadavky pre rôzne miesta sú rozdielne, umožňuje terminál pre snímaní odtlačkov prstov ľahko nastaviť úroveň bezpečnosti jak pre celý systém, tak i pre jednotlivé užívateľa.