BOZP

Modul BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) umožňuje viesť evidenciu možných pracovných rizík, zdrojov nebezpečenstiev na pracovisku a ďalej vzniknutých pracovných úrazov, a pod.

 

Pracovné riziká sa definujú priamo pre pracovné miesta, na ktorých sa môžu objaviť. Samotná definícia pracovného rizika obsahuje okrem popisu a kódu, tiež informácie popisujúce zdroj nebezpečenstva.

 

Evidencia pracovných úrazov potom obsahuje všetky základné informácie obsahujúce podrobnosti úrazu, vrátane informácií o činnosti, pri ktorej vznikol úraz; čo bolo zdrojom, príčinou úrazu a aké sú prípadne následky úrazu.