AUTOMATIZOVANÝ DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM

Dochádzkový systém slúži na evidenciu dochádzky, sledovanie pohybu zamestnancov v priebehu pracovnej doby a na prípravu podkladov pre spracovanie mzdovej agendy.

 

Používaním dochádzkového systému dosiahnete obmedzenie chybovosti pri spracovaní dát o dochádzke, lepšie využívanie pracovnej doby kvalitatívnym zvýšením osobného prístupu zamestnancov k pracovným povinnostiam (zvýšenie pracovnej morálky), vylúčenie neoprávnených nadčasových hodín.

 

Prístupovými modulmi môžete zamedziť vstupu osôb do jednotlivých objektov podniku, na parkovisko, môžete povoliť vstup oprávnených zamestnancov na výrobnú linku, ...

FILOZOFIA SYSTÉMU DOCHÁDZKA

Dochádzkový a prístupový systém je navrhnutý tak, aby jednoducho a spoľahlivo plnil svoju funkciu za prijateľnú cenu, a uľahčil tak mnoho administratívnej práce. Systém možno aplikovať veľmi jednoducho v malej firme, ale i v rozsiahlych prevádzkach s veľkým počtom zamestnancov. Práca so systémom je veľmi intuitívna, príjemná a nevyžaduje žiadne hlbšie znalosti počítačovej techniky.

KOMPONENTY SYSTÉMU

  • terminály - dochádzkové (môžu byť zároveň aj prístupové)
  • mechanické zábrany - zámky, dvere, brány, závory, turnikety  
  • identifikačné médiá - bezkontaktné čipové karty alebo prívesky, biometrické odtlačky  
  • softvér DOCHÁDZKA - na spracovanie dochádzky a prípadné nastavenie prístupov

Přílohy
pdfDMR_KATALOG_DOCHADZKA_2013 [pdf, 2132 kB]
DMR_KATALOG_DOCHADZKA_2013
pdfDMR_datasheet_DOCHADZKA_2013 [pdf, 695 kB]
DMR_datasheet_DOCHADZKA_2013
pdfDMR_referencie_DOCHADZKA_2013 [pdf, 186 kB]
DMR_referencie_DOCHADZKA_2013