Dochádzkový dotykový terminál DT9000

Dochádzkový dotykový terminál "DT9000" - TOUCHSCREEN je určený na zber a predspracovanie informácií o dochádzke pracovníkov a prípadne tiež na ovládanie vstupov do určených priestorov a sledovanie pohybu osôb v týchto priestoroch.

 

Spravidla sa umiestňuje na vrátniciach, priamo vo výrobných halách, na jednotlivých poschodiach administratívnych budov, prípadne na iných miestach podľa želania zákazníka. Informácie z terminálov sa prenášajú po sieti na podrobné vyhodnotenie, pričom frekvencia tohto vyhodnocovania môže byť ľubovoľná podľa želania organizácie.

 

 

Základné užívateľské kapacitné parametre

Udalosti v Termináli

V štandardnom režime činnosti terminál zobrazuje 16 tlačítok. Prvých 14 tlačítok zobrazuje názvy prvých 14 možných udalostí. Na termináli je možné zvoliť maximálne 28 rôznych udalostí. Počet udalostí a názvy udalostí je možné v termináli hocikedy meniť podľa užívateľských potrieb. Ďalej obsahuje aj 2 funkčné tlačidlá:

 • Tlačítko „Informácie o osobe“ = Každá osoba si môže na termináli pozrieť hodnoty piatich rôznych svojich informatívnych údajov ak napr.: saldo (nadčas), zostatok dovolenky, lekára, ...

 • Tlačítko „Informácie o termináli“ = po stlačení terminál zobrazí základné informácie o svojom stave a iné (nové) dotykové tlačítka, po stlačení ktorých je možné získať ďalšie informácie alebo zmeniť nastavenia terminálu.

Konfigurácia

Nový terminál (alebo každý terminál po uvedení do „továrenského nastavenia“) má nasledovné základné užívateľské kapacitné parametre:

  • Môže zozberať a archivovať 17873 rôznych udalostí.

  • Môže súčasne uchovávať v základnej „tabuľke“ rôzne informácie pre 3555 rôznych kariet (čísla kariet, mená a priezviská ich držiteľov, povolenia na zopnutia relátok po zosnímaní karty, čísla časových zón pridelených tejto karte, voliteľné informačné hodnoty o držiteľovi karty a iné).

  • Môže súčasne uchovávať pre 282 kariet ich ďalšie pridelené časové zóny.

  • Nový terminál môže takto priradiť kartám až 50853 časových plánov na spínanie relátok. (z toho 42660 v základnej tabuľke a 8178 v tabuľke ďalších časových zón).

  • Terminál umožňuje užívateľovi, aby mohol meniť jeho základné kapacitné parametre podľa svojích potrieb. Takto je možné terminál nakonfigurovať napríklad aj tak, aby v ňom bolo možné uchovať v základnej tabuľke rôzne informácie pre až 7264 kariet alebo ho nakonfigurovať napríklad tak, aby v ňom bolo možné zaznamenať až 35002 rôznych udalostí.

Každá udalosť pozostáva z:

 • kódu zosnímanej bezkontaktnej čipovej karty

 • dátumu a času snímania

 • kódu udalosti snímania (príchod, odchod, lekár, dovolenka, služobne, súkromne, atď.)

 • čísla zámku (-ov), ktorý(-é) bol daným zosnímaním otvorený

 • čísla snímača, na ktorom bol daný záznam vykonaný

 

Snímanie ID médií

Identifikačné preukazy je možné „zosnímať“ ich priblížením do vzdialenosti približne 8 cm od terčíka označeného na pravej strane terminálu alebo (v závislosti od použitej karty) ešte bližšie k termináluSnímanie bezkontaktných preukazov je najúčinnejšie vtedy, ak je ich plocha pri približovaní k terminálu približne rovnobežná s vrchným krytom terminálu.

 

Po zosnímaní sú mená a priezviská osôb, ktoré práve zosnímali svoju kartu a udalosť tohto ich zosnímania zobrazované na displeji terminálu počas užívateľsky nastaviteľnej doby v rozsahu od 0,1 sekundy do 13 sekúnd. V prípade, že po zosnímaní karty na základe prístupového práva terminál aj zopne jedno svoje relé (alebo obidve), tak informáciu o tomto zopnutí terminál tiež zobrazí.

 

V prípade, že v termináli ešte nie sú zapísané mená držiteľov kariet a prístupové práva, terminál po zosnímaní zobrazí číslo karty namiesto mena a priezviska a samozrejme nezopne žiadne relé (nesprístupní žiaden priestor).

 

Terminál je užívateľsky nastaviteľný, aby po ukončení zobrazovania textu o zosnímanej karte mohol pracovať jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. Predvolí a zobrazí tmavo štandardnú udalosť, ktorá platí pre aktuálny čas v priebehu dňa.

 2. Nechá ako predvolenú a tmavo zobrazí tú udalosť, s ktorou bola posledná karta zosnímaná.

 3. Nepredvolí žiadnu udalosť a zobrazí text: “Zvoľte udalosť”. Pri tomto nastavení terminál nezosníma kartu vo svojom čítacom dosahu, dokiaľ pracovník nezvolí stlačením tlačítka nejakú udalosť pre svoje snímanie.

Vo všetkých troch režimoch nastavenia tejto vlastnosti terminálu je možné zmeniť nastavenú udalosť na inú vyžadovanú udalosť stlačením príslušného tlačítka.

 

Technické parametre

Rozmery

  • kryt: 224mm x 164mm x 46mm  (š x v x h)

  • displej: 162mm x 122mm

  • cca 1 kg
  • plastové opláštenie

Voliteľné periférie

 • externá čítačka CT02 – max. 1 ks 

Prevádzka

 • napájanie: +10V až +14V zo stabilizátora alebo zo záložného zdroja
 • odoberaný prúd: 630 mA až 770 mA
 • prevádzková teplota: -20 °C až + 50 °C
 • sieťové komunikačné rozhranie: RJ 45 - ethernet 10/100 MHz
 • rozhranie s externou čítačkou: RS 485

Možnosti uchytenie

  • na stenu (konzolou)

Přílohy
pdfDochádzkový dotykový terminál DT9000 - príručka [pdf, 2432 kB]
Dochádzkový dotykový terminál DT9000 - príručka