DOCHÁDZKA - FUNKCIE A VLASTNOSTI

 • komunikácia s dochádzkovými terminálmi automatická, priebežná alebo ručná
 • spracovanie údajov z terminálov automaticky alebo ručne
 • grafické zobrazenie dochádzky jednotlivých pracovníkov za celý mesiac s možnosťou prehľadnej editácie
 • systém schvaľovania editovanej dochádzky v troch úrovniach (spracované, skontrolované, schválené); automatické schvaľovanie dochádzky podľa nastavených pravidiel
 • systém sledovania nadčasov - rozhodnutie, koľko hodín previesť do nasledujúceho mesiaca, preplatiť, stornovať
 • sledovanie a výpočet nadfondu -  sledovanie nadčasov za dlhšie obdobie
 • možnosť nastavenia ignorovania skorých príchodov zamestnancov do práce
 • inteligentné a automatické rozpoznávanie odpracovanej zmeny – zamestnanec príde na inú zmenu, ako má nastavenú v kalendári – program priradí správnu zmenu
 • typy kalendárov pre jednozmennú i viaczmennú prevádzku
 • číselník zamestnancov, id médií, skupín, kalendárov, zmien, mzdových položiek, ...
 • spracovanie salda pracovnej doby so získaných údajov o dochádzke a jeho zápis do dochádzkového terminálu
 • spracovanie štatistík časových zložiek (odpracovanej doby, absencie a náhrad, ...), za zvolené obdobie
 • ľahký a rýchly prístup k mesačným a denným výsledkom dochádzky
 • automatizovaná komunikácia so vzdialeným pracoviskom – modem, internet, dátové okruhy
 • prístupový systém - otváranie dvier, turniketov, brán, závor podľa prístupových práv
 • monitorovanie prítomnosti zamestnancov aktuálne alebo i spätne s možnosťou zobrazenia fotografie
 • importy a exporty dát do personálneho a mzdového systému
 • automatická synchronizácia dát s nadriadenými systémami (mzdy, personalistika, výroba ….)
 • výstupy dát, manažér – veľké množstvo preddefinovaných výstupných zostáv s možnosťou užívateľskej definície zobrazených výsledkov
 • editor výstupných zostáv - vytváranie vlastných zostáv, grafov exportov

Technická špecifikácia softvéru

Systém DOCHÁDZKA je aplikácia pracujúca vo Windows 98/NT/2000/XP/VISTA/7 na nasledujúcich databázových platformách:
 • Microsoft Access
 • MSDE 2000, 2005, 2008 (Express Edition)
 • Microsoft SQL 2000, 2005, 2008 Server
 • Firebird a Interbase pro Linux/Win32
 • Oracle 9,10

Přílohy