DOCHÁDZKOVÝ TERMINÁL DT1000 usb

Dochádzkový terminál "DT1000 usb" je určený na zber a predspracovanie informácií o dochádzke pracovníkov a prípadne tiež na ovládanie vstupov do určených priestorov a sledovanie pohybu osôb v týchto priestoroch.

 

Spravidla sa umiestňuje na odlúčených pracoviskách alebo na miestach bez možnosti pripojenia do firemnej alebo internetovej siete (staveniská, ... ), prípadne na iných miestach podľa želania zákazníka. Informácie z terminálov sa prenášajú prostredníctvom USB kľúča (obojsmerne).

 

Terminál pracuje štandardne v  režime "off-line". V tomto režime môže zozbierať a archivovať 14 894 rôznych udalostí pre 2473 evidovaných id médií.  Zároveň môžu uchovávať 14894 zálohovaných udalostí (už raz z nich prenesených udalostí).

Každá udalosť pozostáva z:

 • kódu zosnímanej bezkontaktnej čipovej karty

 • dátumu a času snímania

 • kódu udalosti snímania (príchod, odchod, lekár, dovolenka, služobne, súkromne, atď.)

 • čísla zámku (-ov), ktorý(-é) bol daným zosnímaním otvorený

 • čísla snímača, na ktorom bol daný záznam vykonaný

Snímanie ID médií

Identifikačné preukazy (bezkontaktné čipové karty alebo prívesky) je možné "zosnímať" ich priblížením do vzdialenosti približne 10 cm od terminálu alebo bližšie k nemu. Snímanie bezkontaktných preukazov je najúčinnejšie vtedy, ak je ich plocha pri približovaní k terminálu približne rovnobežná s vrchným krytom terminálu.Terminál zabezpečuje, že pokiaľ je ID médium v "čítacom dosahu", nebude nežiaduco zosnímané dva alebo viac krát. Ďalšie zosnímanie tejto karty nastane až vtedy, keď táto bude vzdialená z "čítacieho dosahu" a opätovne priblížená do tohto dosahu.

 

Technické parametre

Konfigurácia

  • LCD podsvietený displej (2 x 20 znakov)
  • membránová klávesnica
   • 16 univerzálnych tlačidiel
   • 32 evidovateľných udalostí
   • 5x SALDO (+/- nadčasy, stará/nová dovolenka, ...)
  • 1x interný snímač ID médií

Voliteľné periférie

  • externá čítačka CT02 – max. 1 ks (slúži najmä na obojstranné otváranie dverí)

Prevádzka

  • napájanie: +10V až +14V zo stabilizátora alebo zo záložného zdroja
  • odoberaný prúd: 280 mA
  • prevádzková teplota: -20 °C až + 50 °C
  • sieťové komunikačné rozhranie: usb flash
  • rozhranie s externou čítačkou: RS 232

Rozmery

  • 190 x 140 x 50mm (š x v x h)
  • cca 1 kg
  • plastové opláštenie

Možnosti uchytenie

  • na stenu (konzolou)

Přílohy
pdfDMR_prirucka_DT1000_USB [pdf, 673 kB]
DMR_prirucka_DT1000_USB