Čítačka dokladov OCR315/OCR316

Čítačka dokladov OCR315/OCR316

Čítanie dokladov je realizované prostredníctvom čítačky s viacriadkový OCR štrbinovú čítačkou - (Optical Character Recognition = optické rozpoznávanie znakov = metóda, ktorá umožňuje pomocou scanneru digitalizáciu tlačených textov, s ktorými potom možno pracovať ako s normálnym počítačovým textom). Čítačka je navrhnutá pre čítanie až troch riadkov z OCR dát, nachádzajúcich sa na dokladoch ako OP a PAS.Model OCR315/OCR316 je vysoko odolný, dovoľuje použitie aj v ťažkých prevádzkových podmienkach. Je napájaný pomocou USB portu, nevyžaduje teda externé napájanie. Rozpoznanie dát je vykonané v štrbine čítačky.