DOCHÁDZKA - MODUL VÝROBA

Modul VÝROBA slúži k softvérovej evidencii výroby (off-line), k exportom dát do nadradeného systému, k porovnaniu hodín podľa skutočnej dochádzky s výrobou, k tvorbe manažérskych zostáv pre rôzne prehľady ...
 
Modul obsahuje číselník zákaziek s možnosťou členenia podľa typu, číselník činností a ich vlastností. Je možné automaticky vypočítať podľa zadanej činnosti napríklad príplatok za sťažené prostredie. Ďalej sú k dispozícii číselníky výrobkov a zákaziek. K jednotlivým zákazkám možno preddefinovať zoznam činností, ktoré budú na zákazke vykonávané. 

V module možno evidovať tieto položky

 • Osoba
 • Deň
 • Činnosť
 • Výrobok (kód, popis)
 • Zákazka (číslo zákazky, popis zákazky)
 • Mzdové stredisko (kód, popis)
 • Hodiny (celkové hodiny strávené danou činnosťou na výrobku/zákazke, nemožno sledovať čas od - do)
 • Množstvo dobré
 • Množstvo nepodarkov
 • Prémie

Reporty a exporty

 • exporty dát do nadradeného systému vo formáte txt
 • užívateľské zostavy pre rôzne prehľady
 • porovnanie výroby - odpracovaných hodín - so skutočnou dochádzkou - hodinami podľa dochádzky
 • možnosť filtrovania podľa užívateľského poľa (len osoba, len výrobok, len činnosť, len rozdelenie - Skupina (vrátane podriadených rozdelení), len obdobie / len deň, len zákazka

Přílohy
pdfMODUL VÝROBA [pdf, 239 kB]
Katalógový list