TERMINÁLY

Terminály môžu s počítačom komunikovať po linkách TCP/IP, RS485, RS232, prúdovou slučkou. Spojenie terminálov s počítačom môže byť realizované prostredníctvom samostatného kábla, štruktúrovanej kabeláže, modemu, pevnej linky aj bezdrôtového spoja. Pri výpadku napájania sú všetky dáta uložené v zálohovanej pamäti terminálu až do obnovenia komunikácie s počítačom. Súčasne je možné terminály (zámky dverí, závory, atď.) napájať prostredníctvom záložného zdroja tak, aby i v prípade výpadku elektrického prúdu zostalo zariadenie plne funkčné.  
Komunikácia s terminálmi je úplne automatická. K softvéru DOCHÁDZKA alebo PRÍSTUPY je možné dodať modul „SLUŽBA“, ktorý je určený pre Windows NT/2000/XP/VISTA/7, pracuje ako „Servis“ a komunikuje s terminálmi, vykonáva  spracovanie dát, generovanie nastavení snímačov, ... V prípade neúspechu vykonávanej činnosti, je možné informovať správcu systému zaslaním e-mailu.

Druhy terminálov


Přílohy