TERMINÁLY

Terminály sú určené na zber dát z výroby do podnikového informačného systému. Ide o priemyslové riešenie využiteľné vo výrobných firmách, ktoré zavádzajú systém riadenia výroby. Terminály sú vhodné pre zber dát ako zo sériovej (linkovej) výroby, tak zo zákazkovej výroby. Pomocou identifikácie RFID a s využitím čítačky čiarových kódov sú dáta zapisované a odovzdávané nadradenému systému.

Terminál s displejom, personifikátorom (čítačkou identifikačných) a čítačka čiarových kódov tvorí kompaktný celok, ktorý zaberá malú pôdorysnú plochu, čo umožňuje jeho umiestnenie na vysoko frekventovaných miestach.

Druhy terminálov

  • podľa umiestnenia – na stojacie a závesné
  • podľa ovládania – na dotykové a klávesnicové
  • podľa použitia – na multifunkčné IPC a jednoúčelové