Intraweb EDIT

Intraweb EDIT umožňuje editáciu dochádzky. Užívateľ môže dopĺňať alebo upravovať dochádzkové dáta na základe nastavených práv.

 

Je možné editovať jednotlivé intervaly dochádzky alebo celý deň naraz. Samozrejmosťou je možnosť vloženia prenášaného alebo preplateného nadčasu, prípadne zadanie prémií alebo iných odmien. Vložené dochádzkové dáta možno schváliť 3 úrovňami, podľa definovaných práv.

 

Editácia dochádzky prostredníctvom internetového prehliadača sa stáva štandardom pre prácu s dochádzkovým systémom.


Přílohy
pdfINTRAWEB_dochádzka [pdf, 3100 kB]