Intraweb PLUS

Doplnok štandardného Intrawebu umožňuje tlač výstupných zostáv vo formáte pdf. Štandardne sú k dispozícii zostavy zobrazujúce individuálnu dochádzku a taktiež sumárna zostava, ktorá zobrazuje zoznam zamestnancov s ich mesačnou dochádzkou.

 

Plánovanie neprítomností - automatický emailing

Rozšírenie plánovania neprítomností o automatický emailing. Zamestnanec požiada o dovolenku, jeho nadriadenému je poslaný notifikační email s odkazom na portál. Vedúci naplánovanú neprítomnosť schváli alebo zamietne, môžete zadať taktiež poznámku a následne je zamestnanec informovaný emailom.


Přílohy
pdfINTRAWEB_dochádzka [pdf, 3100 kB]