INTRAWEB (tenký klient)

Modul Intraweb rozširuje možnosti dochádzkového systému. Zamestnanec pod svojím prihlásením môže nahliadnuť do svojich záznamov v Dochádzke aj Personalistike. Môže tiež aktívne komunikovať s personalistom. Jednoduchým spôsobom je možné nahlásiť akúkoľvek zmenu.

 

Zákazníci, ktorí využívajú dochádzkový alebo mzdový systém môžu využiť spoločné webové rozhranie pre všetky aplikácie. Stačí jedno prihlásenie a všetky informácie sú na jednom mieste.