HODNOTENIA

V module Intraweb je možné vykonávať hodnotenia zamestnancov a prezerať už hodnotené záznamy. Definícia jednotlivých šablón hodnotenia sa vykonáva v programe PERSONALITIKA a je viazaná na nastavenie odovzdávacieho procesu. Pre prehľadné zobrazenie požadovaných dát je možné využiť filtre umiestnené nad zoznamom hodnotenia. V jednotlivých stĺpcoch je uvedený názov šablóny, podľa ktorej je zamestnanec hodnotený, stredisko zamestnanca, stav spracovania hodnotenia, obdobie, v ktorom sa uskutočňuje proces hodnotenia atď. V stĺpci „Stav hodnotenia“ môžu byť zobrazené nasledujúce údaje:

  • spracované
  • Vrátený k dopracovanie
  • nespracované
  • pripravené
  • neukončené

Hodnotenie je vykonané jednoduchým spôsobom v niekoľkých krokoch. V zozname hodnotenie sa stlačí odkaz vyplniť. V zobrazenom formulári sa zadá (zvolí) požadované hodnotenie osoby. Po vyplnení povinných údajov sa hodnotenie odošle pracovníkovi, ktorý je umiestnený v hierarchii odovzdávacieho procesu na ďalšom mieste.