ODKAZY

Prostredníctvom modulu Intraweb je možné posielať odkazy a rozličné oznámenia. Odkazy môžu byť adresované konkrétnym osobám alebo oddeleniam (strediskám). Pri odkaze sa zobrazuje dátum a čas odoslania, príjemca a odosielateľ odkazu, predmet správy, text odkazu. Na odkaz je možné odpovedať.