OSOBNÉ ÚDAJE

Webový portál umožňuje zobraziť osobné údaje zamestnanca.  Ide napríklad o meno, priezvisko, trvalé bydlisko, rodinný stav, dosiahnuté vzdelanie, a pod.

Údaje, ktoré sa zobrazia v Intrawebe sa nastavia v programe PERSONALISTIKA.