ŠKOLENIA

Vo webovom portáli môžu zamestnanci sledovať naplánované a absolvované školenia. U jednotlivých školení je uvedený dátum, popis a stav školenia. V stĺpci "stav" môžu byť zobrazené nasledujúce údaje:

  • nepotvrdené
  • potvrdené
  • zamietnuté
  • absolvované úspešne
  • absolvované neúspešne