ÚLOHY

Intraweb obsahuje modul ÚLOHY, kde sa môže zobraziť zoznam úloh zamestnanca. Úlohy sa zadávajú v programe PERSONALISTIKA.

 

Pre prehľadné zobrazenie zoznamu úloh je možné využiť užívateľské filtre umiestnené nad zoznamom úloh.

 

V jednotlivých stĺpcoch je uvedený dátum, do ktorého má byť úloha splnená, meno riešiteľa, popis zadanej úlohy, typ úlohy a meno osoby, ktorá úlohu vložila. Úlohy, ktoré sú po termíne splnenia, majú dátum označený červenou farbou. Užívatelia majú možnosť k úlohe napísať vyjadrenie, prečo nemohli zadanú úlohu splniť, či dopísať potrebné informácie ku splnenej úlohe.