VÝSLEDKY HODNOTENIA

Výsledky hodnotenia sú u nadriadených pracovníkov rozdelené na dve sekcie. V sekcii "Moje hodnotenie" sa zobrazia výsledky hodnotenia prihláseného zamestnanca. V sekcii "Hodnotenie podriadených" sa zobrazia výsledky hodnotenia zamestnancov, ktoré vykonali podriadení pracovníci (zamestnanci, ktorí sú v hierarchii odovzdávacieho procese na nižšom mieste než je prihlásená osoba).