MODUL INTRAWEB

V stravovacom systéme je možno používať aj tenkého klienta. Prostredníctvom internetového prehliadača je možno sledovať jedálniček, objednávať stravu a taktiež prehliadať vyúčtovanie a samotnú zrážku zo mzdy. Zákazníci, ktorí využívajú dochádzkový alebo mzdový systém môžu využiť spoločného webového rozhrania pre všetky tieto aplikácie. Stačí jedno prihlásenie a všetky informácie sú na tom istom mieste.

Osobné údaje

Aplikácia umožňuje zobraziť osobné údaje zamestnanca. Jedná sa napríklad o Meno, Priezvisko, Dátum narodenia a pod. Údaje, ktoré sa zobrazia v Intrawebe je možné nastaviť v programu JEDÁLEŇ.

Jedálniček

Pomocou Intrawebu sa ľahko a rýchlo objedná vybrané jedlo. Jedálniček na aktuálny týždeň je prehľadne zobrazený na jednej stránke. Pre prechod medzi jednotlivými týždňami sa používajú šípky. Objednávku jedla vykonáte kliknutím na tlačidlo plus. K zrušení objednávky dôjde po stlačení tlačidla mínus.

Pohyby na účte

V aplikácii je možné sledovať pohyby na účte. Môže sa jednať o objednávky jedál, odber bez objednávky, dotácie stravy, vklad hotovosti či vyplatenie hotovosti. Pohyby sa sledujú k vybranému obdobiu.

Denné pohyby

Intraweb ďalej zobrazuje informácie o denných pohyboch na účte. V zozname možno vidieť celkové pohyby a dotácie v jednotlivých dňoch. Na konci zoznamu sú uvedené súčty za celý mesiac. Je tu súčet pohybov, súčet dotácií a ich rozdiel. V horne časti obrazovky je možné si zvoliť, za aké období sa majú údaje o pohyboch na účtu zobraziť. 

Odbery jedál

V Intrawebe sa zobrazujú informácie o odobraných jedlách. Zoznam zobrazuje dátum, čas, miesto odberu a popis odobranej stravy. Je možné si v hornej časti obrazovky zvoliť, za aké obdobie sa majú údaje o odberoch zobraziť. 

Účet stravníka

Účet zamestnanca zobrazuje prehľad celkového vyúčtovania v jednotlivých mesiacoch. V zozname sú k obdobiam zobrazené nasledujúce údaje:
  • účtovaná čiastka za stravu
  • nárok na dotáciu v peňažných jednotkách 
  • celková čiastka, ktorá bola vložená/vybraná manuálne v programe JEDÁLEŇ
  • čiastka, ktorá má byť uhradená za daný mesiac 
  • počet nárokov na dotáciu

Stravenky

V aplikácii sa môže zobraziť prehľad prijatých straveniek. V časti Stravenky je zoznam, v ktorom sa zobrazujú informácie o prijatých stravenkách. Zobrazujú sa tu údaje o type (názve) stravenky, jej hodnote, počte a celkovej čiastke. Ďalej je to dátum a čas vydania straveniek. V časti Vyúčtovanie stravenek je zoznam pohybov v aktuálnom roku. V zozname sú uvedené jednotlivé mesiace a k nim údaje o nároku na dotáciu, odobraných stravenkách a koľko ich ešte zostáva odobrať. V dolnej časti sú jednotlivé položky sčítané.


Přílohy
pdfINTRAWEB_stravovanie [pdf, 1629 kB]