INVESTIČNÁ KALKULAČKA

INVESTIČNÁ KALKULAČKA

Počet zamestnancov:

Priemerná hodinová hrubá mzda:

Sídlo Vašej spoločnosti:

Neodpracovaný čas, ale ZAPLATENÝ

(odhad / deň): 

(napr.: neskorý príchod, skorý odchod,

fajčenie, dlhšia obedná prestávka, ... )

 

Možná úspora mzdových nákladov / mesiac:

 

Zavedením systému sa podľa modelovej situácie investícia vráti približne za:  

 

*Orientačná výška investície do

  dochádzkového systému:  

 

 

 

* V cene investície do dochádzkové systému sú zahrnuté nasledovné položky:

  • 1ks dochádzkový terminál DT1000  (vrátane napájania a kabeláže)

  • 1 ks dochádzkový softvér DOCHÁDZKA4 (licencia pre   )

  • ID médií (karty, prívesky alebo ich kombinácia)

  • 1x inštalačné práce technika (montáž a oživenie terminálu, kabeláž)

  • 1x implementačné práce konzultanta (inštalácia a konfigurácia aplikácie, vytvorenie databázy zamestnancov a ich prac. pomerov)

  • 1x školenie užívateľov a administrátorov systému

  • 2x doprava (1x technik, 1x konzultant - na miesto prác a späť)