KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

 DMR SYSTEM S.R.O. 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

 Nám. A. Hlinku 29/34

IČO :      36657344

 P. O. BOX 17

IČ DPH:  SK 2022223764

 017 01  Považská Bystrica

Účet:      2180374956/0200

 E-mail:   info@dmrsystem.sk

zapísaná v Obchodnom registri

 Web:      www.dmrsystem.sk

Okresného súdu Trenčín:  16924/R

 

 

 

ZAMESTNANCI SPOLOČNOSTI

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Ing. Martin GARDIAN

Ing. Daniel Žákovic

obchodný manažér

 

konateľ

 

Mobil :   +421-949-529-437

Mobil :      +421-903-438-873

Tel. č. :  +421-42-44-93-936

Tel./fax :   +421-42-432-13-93

E-mail :  obchod@dmrsystem.sk

E-mail :     info@dmrsystem.sk

   
Ľuboš OHAREK HELPDESK 
konzultant https://helpdesk.ron.cz
   
Mobil :   +421-949-515-409 HOTLINE
E-mail :  helpdesk@dmrsystem.sk +420 595 538 200