KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

 DMR SYSTEM S.R.O. 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

 Nám. A. Hlinku 29/34

IČO :      36657344

 P. O. BOX 17

IČ DPH:  SK 2022223764

 017 01  Považská Bystrica

Účet:      2180374956/0200

 E-mail:   info@dmrsystem.sk

zapísaná v Obchodnom registri

 Web:      www.dmrsystem.sk

Okresného súdu Trenčín:  16924/R

 

 

 

KOZULTANTI

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Ľuboš Oharek

Ing. Daniel Žákovic

 

konateľ 

Mobil :   +421 949 515 409

Mobil :      +421 903 438 873

Tel. č. :  +421 42 44 93 936

Tel./fax :   +421 42 432 13 93

E-mail :  lubos.oharek@dmrsystem.sk

E-mail :     info@dmrsystem.sk

   
Michal Uhlárik HELPDESK 
  helpdesk@dmrsystem.sk (SK)
Mobil :   +421 940 522 207 https://helpdesk.ron.cz (CZ)
Tel. č. :  +421 42 44 93 936 HOTLINE      
E-mail :  michal.uhlarik@dmrsystem.sk +420 595 538 200