PREPOJENIA (INTEGRÁCIA) S EXTERNÝM SOFTVÉROM / HARDVÉROM

 

Realizované prepojenia

 • ABRA Software
 • ALTUS Vario
 • DATALOCK/W, SPIN
 • EKOSOFT
 • Helios IQ
 • HUMAN
 • K + K
 • K2 Atmitec
 • KODAS
 • KROS (OLYMP)
 • KVASAR
 • NAVISION
 • NORIS
 • NUGGET
 • OK MZDY
 • PAMICA
 • PREMIER
 • RONMZDY
 • SAP
 • SOFTIP PROFIT - Prometeus /W
 • SOFTIP PACKET - Herkules
 • SW HORRY
 • TARGET 2100
 • UNICOS
 • VALET
 • ...

 

KROS a. s.

KROS a. s. je úspešná slovenská softvérová firma zaoberajúca sa už od roku 1995 vývojom a predajom softvérov zameraných na ekonomiku (programy ALFA, OLYMP a OMEGA), stavebníctvo (program CENKROS plus) a znalectvo (programy HYPO a MEMO). Programy používa už viac ako 33 tisíc zákazníkov a v posledných rokoch sú najpredávanejšími balíkovými softvérmi vo svojej kategórii. www.kros.sk

 

SOFTIP a. s.

SOFTIP patrí medzi najvýznamnejších dodávateľov moderných riešení v oblasti podnikových informačných systémov a súvisiacich komplexných služieb. Ako systémový integrátor zákazkových informačných systémov zaujíma významné postavenie nielen na trhu Slovenska, ale v oblasti penzijných fondov aj v Českej republike. Okrem toho SOFTIP dodáva a implementuje aj informačné systémy pre riadenie ľudských zdrojov - SOFTIP Human Resources, ktoré sú jedným z najrozšírenejších programov na spracovanie personálnej a mzdovej agendy na Slovensku. Výrazný akcent na kvalitu a vysokú úroveň poskytovaných riešení a služieb dnes oceňuje takmer 4000 zákazníkov a viac ako 31 000 priamych používateľov informačných systémov. www.softip.sk

 

ABRA Software a. s.

ABRA Software a.s. je členom skupiny United Software a.s. Patrí k najväčším českým a slovenským producentom podnikových informačných systémov. Vyrába ucelenú radu informačných a ERP systémov ABRA® pre živnostníkov a podniky všetkých veľkostí. Na trhu pôsobia od roku 1991a ich systémy využíva viac ako 8 000 spoločností. . www.abra.sk

 

DATALOCK a. s.

DATALOCK a.s. je vedúcou spoločnosťou na slovenskom trhu informačných technológii. Špecializuje sa na vývoj a dodávky komplexných informačných systémov a poskytovanie služieb v oblasti IT pre podnikateľskú sféru a verejnú správu. Vďaka produktom, ktoré má spoločnosť vo svojom portfóliu, prispieva k rozvoju a zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnostiam v rôznych odvetviach ich podnikania a aktivít. Pomáha efektívne riadiť ich dodávateľský reťazec a optimalizovať podnikové procesy. www.datalock.sk

 

RON SOFTWARE, spol. s. r. o.

Naša dcérska spoločnosť DMR System s.r.o. je distribučným partnerom pre Slovensko.

Spoločnosť RON Software spol. s r.o. bola založená v roku 1992 s cieľom vyvíjať aplikačný ekonomický softvér. Aplikácie vyvinuté tímom programátorov už spríjemnili a zjednodušili prácu v mnohých spoločnostiach v ČR aj SR.

V súčasnej dobe softvérové portfólio firmy tvoria nasledujúce produkty: )Mzdy a personalistika, Dochádzka, Jedáleň, Zákazky, Majetok a Sklad. www.ron.cz