VÝHODY NAŠICH RIEŠENÍ

 

Hlavnou prednosťou našich produktov je ich vlastný VÝVOJ i VÝROBA (pre zákazníka to znamená možnosť individuálneho nastavenia systému presne podľa jeho konkrétnych požiadaviek s možnosťou dopracovania špecifických funkcií, ktoré nie sú momentálne v systéme zakomponované).

Najdôležitejšie prednosti našich systémov

  • Základné (implicitné) kapacitné parametre nášho hardvéru sú voliteľne nastaviteľné každým užívateľom podľa jeho špecifických požiadaviek
  • Softvér (DOCHÁDZKA, STRAVOVANIE, ZÁKAZKY) vychádza z miezd, t. j. ak sú správne nastavené všetky parametre, odpadne Vám práca v PaM, pretože si sami zvolíte, ktoré spracované dáta sa Vám importujú (odpracovaná doba, nadčasy, možnosť aj príplatkov a odmien, nárok na dotáciu jedál ...)
  • Individuálny prístup ku každému projektu, jeho spracovanie a následný cenový návrh
  • Bezplatná prezentácia na celom území SR
  • Implementácia (prvotné nastavenie systému) podľa konkrétneho zadania zákazníka a úplné zaškolenie všetkých užívateľov (vrátane vytvorenia exportov a importov)
  • 6 mesiacov technická podpora (download aktualizácií) a hep-desk (hot.line) úplne zadarmo