OBJEDNÁVACÍ TERMINÁL OJT1000

Objednávacie jedálenské terminály OJT1000 sú určené na zber objednávok rôznych jedál, rušenie objednávok jedál konkrétnych kategórií a prezeranie hodnoty peňažného kreditu jednotlivých kariet.
Informácie z terminálov sa prenášajú po sieti na podrobné vyhodnotenie, pričom frekvencia tohto vyhodnocovania môže byť ľubovoľná podľa želania organizácie.

Objednávanie jedál

V termináli môžu byť zapísané jedlá rôznych kategórií (obedy, večere, šaláty, ...) až na 25 dní dopredu od aktuálneho dátumu, pričom tieto dni nemusia nasledovať spojito za sebou (napríklad, ak sa v danej organizácií počas víkendov alebo hocijakých iných dní jedlá nevydávajú).

Rušenie objednávok

Na termináli je možné aj zrušiť objednávky, ktoré už boli vykonané. Stlačením klávesu „objednať/zrušiť“ je možné na termináli prejsť z režimu vykonávania objednávok do režimu rušenia objednávok. To platí aj naopak.

Každá objednávková udalosť pozostáva z

 • kódu zosnímanej bezkontaktnej čipovej karty
 • dátumu vykonania objednávky alebo rušenia objednávky (rok, deň, mesiac, hodina, minúta, sekunda)
 • čísla objednaného jedla
 • kategórie objednaného jedla (napríklad obed)
 • váhovej kategórie objednaného jedla
 • počtu objednaných jedál (0 pri rušení objednávky)
 • dátumu, na ktorý je objednávka vykonaná

Snímanie ID médií

Identifikačné preukazy (bezkontaktné čipové karty alebo prívesky) je možné "zosnímať" ich priblížením do vzdialenosti približne 10 cm od terminálu alebo bližšie k nemu. Snímanie bezkontaktných preukazov je najúčinnejšie vtedy, ak je ich plocha pri približovaní k terminálu približne rovnobežná s vrchným krytom terminálu.
 
Terminál zabezpečuje, že pokiaľ je ID médium v "čítacom dosahu", nebude nežiaduco zosnímané dva alebo viac krát. Ďalšie zosnímanie tejto karty nastane až vtedy, keď táto bude vzdialená z "čítacieho dosahu" a opätovne priblížená do tohto dosahu.
 

Technické parametre

Konfigurácia: 

 • LCD podsvietený displej {2 x 20 znakov veľkosti 12 mm}
 • membránová klávesnica {16 univerzálnych tlačidiel}
 • 1x interný snímač ID médií

Prevádzka:

 • napájanie:   +10V až +14V zo stabilizátora alebo zo záložného zdroja
 • odoberaný prúd:   280 mA
 • prevádzková teplota:   -20 °C až + 50 °C
 • sieťové komunikačné rozhranie:  RJ 45 - ethernet 10/100 MHz

Rozmery:

 • 190 x 140 x 50mm (š x v x h)
 • cca 1 kg
 • plastové opláštenie

Možnosti uchytenia: 

 • na stenu (konzolou)

Přílohy
pdfDMR_prirucka_OJT1000 [pdf, 784 kB]