ORGANIZAČNÉ SCHÉMY

ZAMESTNANCI NA STREDISKÁCH

Ide o zlúčenie záznamov stredísk a zamestnancov. Základom tejto štruktúry je štruktúra stredísk. V tomto zozname je v každom stredisku obsiahnutý zoznam zamestnancov, ktorí sú v danom období na tomto stredisku. U každého zamestnanca je vypísané jeho osobné číslo, meno a priezvisko, a informácie od kedy je zamestnanec na tomto stredisku (tento dátum predstavuje platnosť platového výmeru). Presunom zamestnanca do iného strediska, sa tento dátum zmení. Pri presúvaní zamestnanca ho umiestnime na stredisko, do ktorého ho chceme presunúť.

 

ZAMESTNANCI NA PRACOVNÝCH MIESTACH

Táto schéma je vytvorená zlúčením stredísk, pracovných miest, budov a zamestnancov. Ide vlastne o pracovné miesta vytvorené v jednotlivých objektoch, ktoré zastávajú konkrétni zamestnanci. Tým získame prehľad o zamestnancoch v jednotlivých objektoch.


PRACOVNÉ MIESTA

Proces plánovania ľudských zdrojov si vyžaduje presný počet zamestnancov v danom časovom okamihu, navyše s určením organizačné jednotky. Ak chceme zabezpečiť tieto požiadavky firmy, je potrebné vytvoriť konkrétne pracovné miesta pomocou tohto zoznamu. Spolu s grafickými zoznamami, ktoré určujú hierarchiu stredísk, objektov a typov pracovných miest, tak získame presný model štruktúry firmy. Porovnávaním tohto modelu so skutočným stavom, nám potom program umožní získať prehľad o požiadavkách firmy.