PERSONALISTIKA

Program PERSONALISTIKA môže byť zákazníkovi distribuovaný v dvoch rôznych variantoch:

 

  • pre zákazníkov, ktorí už používajú našu aplikáciu DOCHÁDZKA 4. V tomto prípade program pracuje na spoločnej databáze s dochádzkovým systémom

 

  • pre zákazníkov, ktorí aplikáciu DOCHÁDZKA 4 nemajú, prípadne si vyslovene neželajú integrovať personalistiku do tejto aplikácie. V tomto prípade môže byť PERSONALISTIKA inštalovaná a používaná ako kompletne samostatná aplikácia.

 

Program PERSONALISTIKA obsahuje niekoľko modulov (Výberové konania, Ochranné prostriedky, Pracovné cesty, ...) a zákazník si môže zvoliť, ktoré moduly chce používať. Jednotlivé moduly sú popísané v samostatných článkoch.

 


Přílohy