DOCHÁDZKA - MODUL PLÁNOVANIE KAPACÍT

Program DOCHÁDZKA dokáže pomocou modulu Plánovanie kapacít nahradiť komplikované plánovanie zmien nepretržitých a viaczmenných prevádzok. Definitívne sa zbavíte duplicitného zadávania zmien v dochádzkovom systéme a napr. v Exceli.
 
 
Pomocou prehľadného modulu Plánovanie kapacít budete schopní naplánovať zmeny zamestnancov (ranná, poobedná, nočná, …) a ich plánované absencie (dovolenky, služobné cesty, …) Naplánované kapacity sú prehľadne graficky zobrazené. Modul umožňuje tiež tlač naplánovaných zmien pre jednotlivých zamestnancov, strediská, celú firmu.
 
 
Štandardnou vlastnosťou je tiež porovnanie plánovanej a reálnej dochádzky zamestnancov.