PRACOVNÉ POMÔCKY

Modul Pracovné pomôcky umožňuje vedenie zoznamov pracovných pomôcok a ďalej agendu ich prideľovania.

 

Každá pracovná pomôcka má definovaný typ, popis a okrem iného aj dobu exspirácie. Tá je dôležitá pre posúdenie toho, či sa zamestnancovi nemá prideliť už nová pracovná pomôcka, pretože tá predchádzajúca už exspiruje.

 

Pre posúdenie prideľovania pracovných pomôcok je implementovaný špeciálny formulár - Agenda prideľovania pracovných pomôcok. Ten umožňuje filtrovať zamestnanca, typ pomôcok a tiež dobu exspirácie. Zároveň je tu možné zaznamenať vrátenie a výdaj pracovnej pomôcky danej osobe. Povinnosť pridelenia pracovnej pomôcky sa definuje na úrovni pracovného miesta. Následne všetci zamestnanci priradení na dané pracovné miesto majú nárok na pridelenie určenej pracovnej pomôcky.