PRINCÍP ZBERU DÁT Z VÝROBY

Každý zo zamestnancov dostane osobné identifikačné médium (bezkontaktnú čipovú kartu alebo prívesok). Vo výrobe sú umiestnené terminály pre zber dát. Terminál môže byť určený pre jedno pracovisko alebo si na ňom registrujú výkony pracovníci z viacerých pracovísk.

Systém môže spracovávať niekoľko variant používania. Pracovník označuje začiatok práce a koniec práce s registráciou výkonu alebo pracovník registruje len koniec práce s registráciou výkonu. Dĺžku práce je možno merať od predchádzajúceho odvedenia práce alebo ju môže pracovník zadávať. Pri použití terminálu sa pracovník prihlasuje svojím identifikačným médiom. Pre zápis udalostí je možné používať skener čiarového kódu, dotykovú obrazovku alebo klávesnicu.

Pri registrácii a odvádzaní výkonu na termináli môžete zadávať druh vykonanej činnosti, číslo/kód zákazky, číslo/kód výrobku, počet vyrobených kusov, počet nepodarkov, označenie pracoviska, výrobné číslo výrobku.