JEDÁLEŇ - REPORTY A EXPORTY DÁT

 

Výsledkom spracovania dát v stravovacom systéme sú kompletné informácie o prevádzke jedálne, ktoré je možné zobrazovať v rôznych uhloch pohľadu. Všetky výpisy je možné ľubovoľne filtrovať, prezerať a tlačiť.

Stravník

Zo strany stravníka sú k dispozícii prehľady všetkých platieb s rozlíšením druhu platby, odberov stravy za deň alebo obdobie, prehľad neodobraných objednávok, stav kreditného konta, prehľad odberov podľa normy.

Dodávateľ stravy

Z hľadiska dodávateľa stravy poskytuje program prehľady o počtoch porcií za deň alebo ľubovoľné obdobie, prehľad objednávok s menami, štatistikami nevydaných jedál pre podloženie ich likvidácie.

Kuchyňa

PRe kuchyňu sú potrebné informácie o surovinách podľa objednávok s rozdelením podľa odberových skupín, prehľady dennej, týždennej a mesačnej spotreby a „nadvára“. V sklade surovín sú evidované príjmy, výdaje, inventúry a uzávierky.

Mzdová učtáreň

Pre mzdovú učtáreň sú pripravené sumy odberov za jednotlivých zamestnancov a pre podnikovú učtáreň prehľady o celkových počtoch jedál podľa rozdelení pre zaúčtovanie dotácií a fakturáciu externým stravníkom. Všetky  tieto dáta je možné taktiež exportovať v rôznych formátoch pre načítanie do ďalších programov.

 

Ďalšie možnosti

V editore zostáv je možné vytvárať vlastné tlačové zostavy a exporty dát. Všetky výstupné zostavy je možné ukladať vo zvolenom formáte: txt, csv, rtf, html, xls, jpg, gif, bmp, emf, wmf a pdf.

 


Přílohy