REPORTY A EXPORTY DÁT

V editore zostáv je možno vytvárať vlastné tlačové zostavy a exporty dát. Výstupné zostavy je možné ukladať vo zvolenom formáte: txt, csv, rtf, html, xls, jpg, gif, bmp, emf, wmf a pdf. V editore zostáv možno vytvárať taktiež vlastné grafy.

Komunikácia s nadradenými systémami

Dáta z výrobných terminálov sú pripravené pre prenos do nadradených výrobných systémov. V prípade použitia modulu „zákazky“ je možné poskytovať predspracované údaje o spotrebovaných výkonoch zamestnancov a spotrebovanom materiáli.

Pri súčasnom použití objednávkového a skladového modulu je možné poskytovať do ekonomického systému údaje o fakturácii objednávok.

Samozrejmosťou je možnosť prenosu dát z výroby pre dochádzkový, prístupový, mzdový a personálny systém. Pokiaľ chcete zistiť možnosti prepojenia s Vašim systémom, kontaktujte nás.