RIEŠENIE PRE FIRMU S POBOČKAMI

Dochádzkový systém našej spoločnosti je schopný riešiť dochádzkový systém v spoločnostiach s niekoľkými pobočkami. Je možné využiť niektoré z nasledujúcich riešení:

Variant A

Užívateľ má dátovo prepojené pobočky - na jednotlivých pobočkách nepožaduje pracovať so softvérom DOCHÁDZKA. Sú dodané dochádzkové terminály, ktoré komunikujú pomocou TCP/IP a je s nimi komunikované priamo z centrály firmy, ako po lokálnej sieti.

Variant B

Užívateľ má dátovo prepojené pobočky - na jednotlivých pobočkách je nainštalovaná aplikácia DOCHÁDZKA a modul SLUŽBA, ktoré priamo pristupujú do centrálnej databázy - podmienkou sú kvalitné linky - minimálne 128 kB. Tento variant umožňuje maximálny komfort a prehľad o dochádzke zamestnancov. Všetko pracuje ako jedna inštalácia v jednej počítačové sieti.

Variant C

Užívateľ má dátovo prepojené pobočky a vlastnou plnou verziou MS SQL 2000 Serveru - na jednotlivých pobočkách je nainštalovaná aplikácia DOCHÁDZKA a modul SLUŽBA, a databáza dochádzkového systému je replikovaná na úrovni MS SQL Serveru. Replikácia databázy môže byť celkom automatická, a môže byť nastavená raz za deň alebo podľa požiadaviek užívateľa. Prenášajú sa iba zmeny v dátach. Tento variant umožňuje maximálny komfort a prehľad o dochádzke zamestnancov, je avšak náročnejší na administráciu. V prípade, že bude replikáciu administrovať naša spoločnosť, požadujeme vzdialený prístup na dochádzkový server.

Variant D

Užívateľ nemá dátovo prepojené pobočky s centrálou. Na jednotlivých pobočkách je nainštalovaná aplikácia DOCHÁDZKA a modul SLUŽBA a všetko pracuje celkom autonómne. V prípade využívania exportu dát do mzdového systému, vykonáva sa export na jednotlivých pobočkách a na centrálu pobočky sa zasiela iba výsledný súbor s dátami.

Variant E

Užívateľ nemá dátovo prepojené pobočky s centrálou, ale všade má prístup na internet. V tomto prípade je možné využiť modul E-MAIL, ktorý automaticky zasiela prechody jednotlivých zamestnancov do vyhradenej e-mailovej schránky. Na strane centrály je táto schránka automaticky vyčítaná a dáta sú zapisované do centrálnej databázy. Tento variant umožňuje sledovať príchody a odchody jednotlivých zamestnancov na pobočkách, ale nie sú prenášané zmeny, ktoré boli vložené užívateľom do dochádzky na pobočke (návšteva lekára, dovolenka, ...). V prípade využívania exportu dát do mzdového systému, vykonáva sa export na jednotlivých pobočkách a na centrálu pobočky sa zasiela iba výsledný súbor s dátami.