ROZŠIRUJÚCE MODULY

Objednávky

Objednávkový a skladový modul umožňuje evidovať objednávky zákazníkov, z ktorých sú generované výrobné zákazky s výrobnými predpismi.

Sklad

Zo skladu sa vykonáva výdaj materiálu na zákazku a po ukončení výrobnej zákazky sa naskladnia výrobky. Pripravený tovar sa z prijatej objednávky fakturuje a predáva zákazníkovi.

Fakturácia

V štatistických výkazoch je možné porovnať ziskovosť jednotlivých objednávok s využitím údajov výrobných zákaziek o spotrebovanom materiáli a výkonoch pracovníkov.