ROZŠIRUJÚCE MODULY

Program JEDÁNEŇ je možné rozšíriť o niekoľko modulov, ktoré môžu zjednodušiť a spríjemniť prácu.
Modulárna koncepcia systému zaisťuje otvorenosť pre dodatočné rozširovanie (pridávanie ďalších modulov). Ďalej ponúka možnosť zostavenia aplikácie presne na mieru s použitím iba skutočne potrebných komponentov, čo znižuje na minimum zriaďovacie náklady. Všetky moduly sú plne programovateľné z PC priamo v inštalácii, je teda možné kedykoľvek zmeniť parametre celého systému bez nutnosti akéhokoľvek zásahu do nainštalovaných súčastí.

Druhy modulov

  • služba
  • intraweb
  • burza
  • pokladňa
  • sklad
  • touchsreen

Přílohy