ROZŠIRUJÚCE MODULY

Program je možné rozšíriť o niekoľko modulov, ktoré môžu zjednodušiť a spríjemniť evidenciu prístupov.
Modulárna koncepcia systému zaisťuje otvorenosť pre dodatočné rozširovanie (pridávanie ďalších modulov). Ďalej ponúka možnosť zostavenia aplikácie presne na mieru s použitím iba skutočne potrebných komponentov, čo znižuje na minimum zriaďovacie náklady. Všetky moduly sú plne programovateľné z PC priamo v inštalácii, je teda možné kedykoľvek zmeniť parametre celého systému bez nutnosti akéhokoľvek zásahu do nainštalovaných súčastí.
Taktiež inštalácia je veľmi jednoduchá. Všetky moduly systému sú prepojené komunikačnou linkou (zbernicou), ktorá zaisťuje prenos informácií medzi jednotlivými modulmi a do počítača. Pre inštaláciu stačí iba natiahnutie jedného kábla, na ktorý sa v ľubovoľnom mieste pripájajú jednotlivé moduly. Napájanie zaisťuje jeden centrálny zdroj umiestnený kdekoľvek na trase komunikačnej linky.

DRUHY MODULOV:

  • Evidencia návštev
  • Kontrola vstupu
  • Služba