IMPLEMENTÁCIA ( CUSTOMIZÁCIA ) SOFTVÉRU

V priebehu implementácie systému je vykonávané nastavenie podľa požiadaviek zákazníka. Nastavenie je vždy overené na reálnych dátach a po validácii uvedené do ostrej prevádzky.

Podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka je možné vykonať customizáciu systému - spracovanie neštandardných výpočtov - motivačné bonusy, prémie podľa noriem, ...

Súčasne sú možné úpravy, alebo dodávky výstupných zostáv, exportov, spracovanie prepojení na nadradené systémy.