PORADENSTVO

Návrh konfigurácie dochádzkových, prístupových, stravovacích a zákazkových systémov je vykonávaný na základe analýzy momentálneho stavu. Jednotlivé komponenty sú navrhnuté tak, aby efektívne spĺňali požiadavky zákazníka.

V prípade modernizácie systému je inštalácia vykonaná tak, aby nebolo narušené spracovanie dochádzky a prechod bol čo najmenej "bolestivý". Inštalácia je vykonávaná s maximálnou šetrnosťou a dôkladnosťou.