PREPOJENIA S EXTERNÝMI SOFTVÉRMI – INTEGRÁCIA SYSTÉMU

Súčasťou dodávky našich systémov môžu byť tiež importy a exporty dát (INTEGRÁCIA SYSTÉMU). U našich systémov je možné importovať/exportovať väčšinu údajov o zamestnancoch, strediskách, ...

Súčasne sú možné úpravy, alebo dodávky výstupných zostáv, exportov, spracovanie prepojení na nadradené systémy (MZDY, PERSONALISTIKA, ...).