ŠKOLENIA UŽÍVATEĽOV A SPRÁVCOV SYSTÉMU

Veľký dôraz kladie naša spoločnosť na zaškolenie jednotlivých užívateľov systémov (zamestnanci, vedúci pracovníci, mzdová učtáreň, manažment, vedenie spoločnosti) a administrátorov. Školenia prebiehajú v sídle odberateľa a ich rozsah je stanovený podľa veľkosti inštalácie systému a taktiež podľa požiadaviek zákazníka.