FUNKCIE A VLASTNOSTI

Prístupový systém je elektronický zbernicový systém, ktorého základnou funkciou je:
  • ovládanie prístupových miest (dvere, brány, turnikety, závory atď.) 
  • monitorovanie pohybu zamestnancov/osôb 
  • nastavenie prístupových práv v celom objekte alebo v jeho častiach (výrobná linka, sklad, expedícia, parkovisko, ...)

Technická špecifikácia softvéru

Systém PRÍSTUPY je aplikácia pracujúca vo Windows 98/NT/2000/XP/VISTA/7 na nasledujúcich databázových platformách:
  • Microsoft Access
  • MSDE 2000, 2005, 2008 (Express Edition)
  • Microsoft SQL 2000, 2005, 2008 Server
  • Firebird a Interbase pro Linux/Win32
  • Oracle 9,10