FUNKCIE A VLASTNOSTI

 • plná automatizácia objednávania a výdaja stravy,
 • typy objednávkových terminálov,
 • spoľahlivá a pružná prevádzka,
 • modularita pre rôzne typy stravovacích prevádzok,
 • ID médium možno využiť k ďalším činnostiam - dochádzka, evidencie výroby, prístupy ... ,
 • synchronizácia personálnych údajov s dochádzkovým systémom - spoločná databáza s dochádzkovým systémom a mzdovým systémom,
 • možnosť delenia stravníkov podľa cenových kategórií,
 • prehľadné výpisy za voliteľné obdobie s filtrovaním podľa rôznych údajov,
 • prehľad o spotrebe, vydaných a neodobraných jedlách,
 • vyhodnotenie odberov stravy podľa odpracovaných zmien,
 • tvorba jedálnička vkladaním alebo kopírovaním,
 • platby v hotovosti, faktúrou, zrážkou zo mzdy,
 • vedenie skladu surovín s automatickým odpisom zo skladových kariet - program SKLAD,
 • možnosť výdaja jedla bez predchádzajúcej objednávky,
 • výdaj mrazenej stravy a priamy predaj tovaru cez pokladnicu,
 • exporty pre mzdové a účtovné systémy.

Přílohy