FUNKCIE A VLASTNOSTI

Zber dát z výroby

Základná funkcia systému, ktorá rieši zber dát z výrobných terminálov a ich poskytnutie ľubovoľnému nadradenému systému (mzdy, dochádzka, prístupy, stravovanie). Zberný modul môže kontrolovať korektnosť zadaných dát/údajov. Kontrolovať sa môžu čísla/kódy zákaziek, výrobkov, činností, pracovísk a ďalšie prvky.

Výrobné zákazky

Použitie programového modulu „zákazky“ umožňuje evidovať zoznam výrobných zákaziek, vytvárať plán prác a spotreby materiálu podľa predefinovaného výrobného postupu pre konkrétny výrobok. Pri realizácii výrobnej zákazky používa dáta zbierané z výroby a umožňuje sledovať aktuálny stav rozpracovanosti zákazky (priebeh a plnenie termínov), vyťaženosť jednotlivých pracovísk a výkon zamestnancov, množstvo odvedených výrobkov a evidenciu nepodarkov.