MECHANICKÉ ZÁBRANY

Turnikety

Elektromechanické turnikety a bránky sa používajú ako súčasť dochádzkových a prístupových systémov pre zaistenie kontrolovaného pohybu osôb. Turniket podľa prevedenia zaisťuje a usmerňuje prechod jednotlivých osôb, prípadne slúži ako bezpečnostný prvok proti vniknutiu cudzích osôb. Turnikety sú ovládané pomocou čítačiek identifikačného systému.

Závory

Súčasťou dochádzkového a prístupového systému sú taktiež závory. Závory je možno dodať v rôznych dĺžkach a typ dodávanej závory záleží na frekvencii prevádzky.
Závory môžu byť ovládané prostredníctvom čítačiek a riadiacich jednotiek, ale aj prostredníctvom diaľkového ovládania alebo mobilného telefónu.
V prípade záujmu o niektorý z typov mechanických zábran -  turniketov, brán, závor alebo ich doplnkov nás KONTAKTUJTE. Naša spoločnosť zaisťuje nielen dodávku, ale rovnako aj montáž týchto zariadení.