TYPY INŠTALÁCIÍ

Stravovací systém možno inštalovať v rôznych modifikáciách. Varianty sa líšia spôsobom objednávania a výdaja stravy. Môžu byť používané "klasické terminály" alebo moderné dotykové obrazovky. V niektorých prípadoch je dostačujúce objednávať pomocou webového rozhrania.

Štandardný objednávkový a výdajový systém

Stravník si objedná jedlo na objednávkovom termináli pomocí ID média alebo INTRAWEBU (pomocou internetového prehliadača) na určitý deň (podľa nastavenia). Pri výdaji je rad stravníkov, kde stravník priloží ID médium k čítačke a kuchárovi (obsluhe jedálne) sa na displeji zobrazí číslo jedla, ktoré má vydať. Výdaj kuchár (obsluha jedálne) potvrdí stlačením tlačidla. Nasleduje ďalší stravník. Možno vydať jedlo i bez objednávky.

Bez - objednávkový systém

Stravník si jedlo dopredu neobjednáva. Existuje len vydávacie miesto osadené výdajovým terminálom. Pri výdaji je jeden rad stravníkov, kde stravník dostane podľa ponuky jedlo. Kuchárovi (obsluhe jedálne) sa na displeji zobrazí číslo jedla, ktoré má vydať. Výdaj kuchár (obsluha jedálne) potvrdí stlačením tlačidla. Nasleduje ďalší stravník.

Štandardný objednávkový a výdajový systém + pokladňa

Stravník si objedná jedlo na objednávkovom terminálu pomocou ID média alebo INTRAWEBu (pomocou internetového prehliadača) na určitý deň (podľa nastavenia). Pri výdaji je rad stravníkov, kde stravník priloží ID médium k čítačke a kuchárovi (obsluhe jedálne) sa na displeji zobrazí číslo jedla, ktoré má vydať. Výdaj kuchár (obsluha jedálne) potvrdí stlačením tlačidla. Nasleduje ďalší stravník. Možno vydať jedlo i bez objednávky.
Súčasne si stravník môže zakúpiť doplnkový sortiment v kantíne (bufete). V kantíne (bufete) je možno zakúpiť nielen doplnkový sortiment (vedenie skladu - softvér sklad), ale aj hotové jedlá bez predchádzajúcej objednávky. Je možno platiť ID médiom - „bezkontaktnou čipovou kartou", hotovosťou alebo stravovacími kupónmi. Pokladňa je počítač s dotykovou obrazovkou a čítačkou ID médií. Pokladničných miest môže byť dodaný ľubovoľný počet.

Bez - objednávkový systém + pokladňa

Stravník si jedlo dopredu neobjednáva. Pri výdaji je jeden rad stravníkov, kde stravník dostane podľa ponuky jedlo. Na konci je pokladňa, kde obsluha jedálne zadá odobranú stravu, prípadne si odoberie doplnkový sortiment. Je možno platiť ID médiom - „bezkontaktnou čipovou kartou", v hotovosti alebo stravovacími kupónmi. Pokladňa je počítač s dotykovou obrazovkou a čítačkou ID médií. Pokladničných miest môže byť dodaný ľubovoľný počet.

Objednávka - INTRAWEB, výdaj - čítačka pripojiteľná k PC (bez HW - terminálu, displeja)

Stravník si objedná jedlo v module INTRAWEB pomocou internetového prehliadača. Pri výdaji je rad stravníkov, kde stravník priloží ID médium k čítačke a kuchárovi (obsluhe jedálne) sa na PC zobrazí číslo jedla. Kuchár/obsluha jedálne nepotvrdzuje vydané jedlo. Nasleduje ďalší stravník. Možno vydať jedlo i bez - objednávky (podľa vnútorných pravidiel) a doplnení informácie do systému.

Objednávka - INTRAWEB, výdaj - stravenka (zostava z programu)

Stravník si objedná jedlo v module INTRAWEB pomocou internetového prehliadača. Pri výdaji je rad stravníkov, kde stravník priloží stravenku (potvrdenie o objednaní), ktorá mu bude vytlačená z programu zodpovednou osobou daný deň podľa zvoleného pravidla. Kuchár/obsluha jedálne vydá jedlo podľa stravenky. Nasleduje ďalší stravník. Možno vydať jedlo i bez objednávky (podľa vnútorných pravidiel) a doplnení informácie do systému.

Objednávka - PC (TOUCHSCREEN) - čítačka ID médií, výdaj - stravenka (zostava z programu)

Stravník si objedná jedlo na PC pomocou čítačky pripojenej k PC (modul touchscreen). Pri výdaji je rad stravníkov, kde stravník priloží stravenku (potvrdenie o objednaní), ktorá mu bude vytlačená z programu zodpovednou osobou daný deň podľa zvoleného pravidla. Kuchár/obsluha jedálne vydá jedlo podľa stravenky. Nasleduje ďalší stravník. Možno vydať jedlo i bez objednávky (podľa vnútorných pravidiel) a doplnení informácie do systému.

Objednávka - PC (TOUCHSCREEN) - čítačka ID médií, výdaj - čítačka pripojiteľná k PC (bez HW - terminálu, displeja)

Stravník si objedná jedlo na PC pomocou čítačky pripojenej k PC (modul touchscreen). Pri výdaji je rad stravníkov, kde stravník priloží ID médium k čítačke a kuchárovi (obsluhe jedálne) sa na PC zobrazí číslo jedla. Kuchár/obsluha jedálne nepotvrdzuje vydané jedlo. Nasleduje ďalší stravník. Možno vydať jedlo i bez objednávky (podľa vnútorných pravidiel) a doplnení informácie do systému.

Kombinácia rôznych spôsobov uvedených vyššie - podľa požiadavky zákazníka


Přílohy