VÝBEROVÉ KONANIA

Modul Výberové konania môže byť užitočným nástrojom ako pre väčšie firmy, ktoré organizujú rozsiahle výberové konania pri nábore nových zamestnancov, tak aj pre menšie firmy, ktoré chcú mať možnosť využiť informácie z už uskutočnených výberových konaní a prípadne aj priamo pre personálne agentúry, ktoré organizujú výberové konania pre svojich klientov.

 

Funkcionalita, rovnako ako dátová štruktúra modulu je výsledkom našich dlhoročných skúsenosti vývoja softvéru v oblastí riadenia ľudských zdrojov. Pri vývoji aplikácie sme sa tiež snažili zohľadniť konkrétne požiadavky našich zákazníkov vychádzajúce z ich konkrétnych skúseností s organizáciou výberových konaní v praxi.

Jedným z hlavných cieľov bolo ponúknuť čo najprehľadnejší, a zároveň aj užívateľsky prívetivý nástroj, ktorý bude užitočným pomocníkom pri organizovaní výberového konania ako s ohľadom na materiálne zdroje, tak hlavne s ohľadom na ľudské zdroje.

 

Popis funkcionality

Výberové konanie sa vyhlasuje na požadované pracovné miesto. Uchádzači sa hlásia na pracovné miesta, a sú teda následne zaradení do príslušného výberového konania. Jeden uchádzač sa môže hlásiť na viac pracovných miest. Na strane zamestnávateľa sa výberového konania zúčastnia pracovníci personálneho oddelenia. Tí figurujú, buď ako organizačná súčasť výberového konania, alebo ako komisári, ktorí sa zúčastňujú pohovorov s uchádzačmi a hodnotia ich.

 

Výberové konanie je členené do kôl. V každom kole je daný počet uchádzačov, ktorí sa ho zúčastňujú a tiež počet úspešných uchádzačov daného kola, tí potom automaticky postupujú do kola ďalšieho. Uchádzači sú v rámci kôl pozývaní na pohovory. V aplikácii je implementovaný nástroj, ktorý prehľadne a jednoducho umožňuje organizovať a plánovať priebeh jednotlivých pohovorov. Po ukončení všetkých pohovorov daného kola možno vykonať zhodnotenie uchádzačov, sčítať bodové hodnotenie, ktoré uchádzačov dostal od komisárov a stanoviť postupujúci. Systém vykoná podľa zadaných pravidiel automatické hodnotenie, ktoré môže administrátor výberového konania upraviť.

 

Úspešní uchádzači posledného kola sa stávajú víťazmi výberového konania. Za použitie sprievodcu možno potom tieto uchádzačov jednoduchým spôsobom pridať medzi zamestnancov. Údajeo uchádzači sa automaticky přenenesou do záznamu nového zamestnanca.

 

UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE

V programe sa evidujú všetci uchádzači výberových konaní vrátane histórie. Zadať môžete dátum do kedy sa majú údaje uchovávať, a tiež dátum skartácie (zničenia) údajov o uchádzačovi.

Sledovať môžete nasledujúce informácie:

  • základné údaje uchádzača
  • vzdelanie
  • schopnosti
  • dokumenty v elektronickej podobe
  • pracovné miesta (profesie), o ktoré sa uchádza alebo v minulosti uchádzal
  • účasť vo výberových konaniach, jednotlivých kolách a výsledky hodnotenia
  • plány pohovorov a testov
  • kompletná telefonická, mailová a ďalšia komunikácia

 

Základné informácie o uchádzačovi môžu byť do systému vkladané ručne alebo automaticky (s možnosťou schválenia) z internetového prehliadača.

 

PRIEBEH VÝBEROVÉHO KONANIA

Pre VK sa definuje počet kôl a z každého kola maximálny počet postupujúcich. Postupujúci z posledného kola sú vhodnými uchádzačmi na pracovné miesto.

Každé kolo má definovaný dátum začiatku a konca.

Vstavaný sprievodca uľahčuje plánovanie individuálnych pohovorov aj hromadných testov.

Účastníci VK sú pracovníkom personálneho oddelenia pozývaní na pohovory (testy). Celá komunikácia s uchádzačmi je evidovaná v systéme.