VÝDAJOVÝ BEZOBJEDNÁVACÍ TERMINÁL VBJT 1000

Výdajové bezobjednávkové jedálenské terminály DMR VBJT1000 sú určené hlavne na kontrolu výdaja takých jedál, ktoré dopredu neboli objednané.

Základné užívateľské kapacitné parametre

Môže súčasne uchovávať v základnej „tabuľke“ informácie pre 6199 rôznych kariet (meno a priezvisko držiteľa karty, hodnoty kreditu a povoleného debetu pre kartu, váhová kategória jedla a iné).
Terminál umožňuje užívateľovi, aby mohol zmeniť základné kapacitné parametre podľa svojich potrieb.
Terminál pracuje štandardne v  režime" on-line", avšak pri výpadku spojenia so serverom sa prepne do režimu off-line a pokračuje v práci. Po obnovení spojenia odovzdá terminál nazbierané informácie na server. V režime "off-line" môže zozbierať a archivovať 53 620 rôznych udalostí.

Možnosť voľby spôsobu vydávania jedál

Terminál umožňuje užívateľovi zvoliť si, akým spôsobom má pracovať pri výdaji jedál:

Obslužný spôsob výdaja s potvrdzovaním výdaja stravníkovi stlačením a následným uvoľnením tlačidla

Po stlačení klávesu s príslušným jedlom terminál zistí, či toto jedlo môže byť vydané v aktuálnom čase. Ak môže, terminál zobrazí text názvu tohto jedla.
Po vydaní uvedeného počtu jedál výdajca jedál stlačí tlačidlo (sledované výdajovým terminálom). Až vtedy terminál zaznamená do svojej pamäte príslušnú udalosť výdaja uvedeného počtu porcií tohto jedla.

Bezobslužný spôsob výdaja

Ak po zvolení jedla a následnom zosnímaní karty terminál zistí, že zvolený počet jedál (terminál opäť kladie otázku na voľbu počtu jedál len takému stravníkovi, ktorý má povolený počet jedál na výdaj väčší ako 1 jedlo) je v povolenom rozsahu a že kredit stravníka je dostatočný na výdaj daného jedla (prípadne väčšieho počtu jedál), tak hneď po zosnímaní karty zaznamená udalosť tohto výdaja do svojej pamäte. Teda nečaká až na stlačenie tlačidla výdajcom jedla, čo bolo nutné pri obslužnom spôsobe výdaja.

Každá udalosť výdaja jedla pozostáva z

 • kódu zosnímanej bezkontaktnej čipovej karty
 • dátumu výdaja jedla (rok, deň, mesiac, hodina, minúta, sekunda)
 • čísla vydaného jedla
 • kategórie vydaného jedla (napríklad obed)
 • počtu porcií vydaného jedla
 • čísla poradia (skupiny) objednávky tohto jedla
 • váhovej kategórie vydaného jedla kódu zosnímanej bezkontaktnej čipovej karty

Snímanie ID médií

Identifikačné preukazy (bezkontaktné čipové karty alebo prívesky) je možné "zosnímať" ich priblížením do vzdialenosti približne 10 cm od terminálu alebo bližšie k nemu. Snímanie bezkontaktných preukazov je najúčinnejšie vtedy, ak je ich plocha pri približovaní k terminálu približne rovnobežná s vrchným krytom terminálu.
Terminál zabezpečuje, že pokiaľ je ID médium v "čítacom dosahu", nebude nežiaduco zosnímané dva alebo viac krát. Ďalšie zosnímanie tejto karty nastane až vtedy, keď táto bude vzdialená z "čítacieho dosahu" a opätovne priblížená do tohto dosahu.

Zobrazenie vydávaných jedál na EXTERNOM DISPLEJI

Terminál zobrazuje čísla a počty vydávaných jedál nielen na svojom internom displeji, ale aj na veľkom externom displeji. Na troch väčších pozíciách tohto displeja zobrazuje čísla jedál, ktoré majú byť vydané, napríklad hlavné jedlo, prvý doplnok a druhý doplnok. Na troch menších pozíciách umiestnených pod spomínanými väčšími pozíciami zobrazuje počty príslušných jedál, ktoré majú byť vydané.
Na tretej menšej pozícií displeja môže byť zobrazovaná aj váhová kategória vydávaného jedla. Zobrazovanie alebo nezobrazovanie tejto hodnoty je voliteľné užívateľom jedálenského systému.
Po vydaní jedál stravníkovi pracovník vydávajúci jedlá stlačí tlačidlo sledované terminálom. Vtedy terminál prestane zobrazovať čísla a počty práve vydaných jedál.
K terminálu môže byť v prípade potreby pripojených viac takýchto externých displejov, ktoré môžu byť umiestnené tak, aby informácie na nich zobrazované videl aj personál vydávajúci jedlá a aj stravníci.

Technické parametre

Konfigurácia

 • LCD podsvietený displej {2 x 20 znakov veľkosti 12 mm}
 • membránová klávesnica {16 univerzálnych tlačidiel}
 • 1x interný snímač ID médií

Periférie

 • externý LED displej pre obsluhu výdaja – zobrazenie 3 druhov jedál a počtu ich porcií
 • externé tlačidlo pre potvrdenie výdaja jedla (priame pripojenie k terminálu)

Prevádzka

 • napájanie:   +10V až +14V zo stabilizátora alebo zo záložného zdroja
 • odoberaný prúd:   280 mA
 • prevádzková teplota:   -20 °C až + 50 °C
 • sieťové komunikačné rozhranie:  RJ 45 - ethernet 10/100 MHz
 • rozhranie s externými zariad. (LED displej):   RS 485

Rozmery

 • 190 x 140 x 50mm (š x v x h)
 • cca 1 kg
 • plastové opláštenie

Možnosti uchytenia

 • na stenu (konzolou)

Přílohy
pdfDMR_prirucka_VBJT1000 [pdf, 936 kB]