VÝDAJOVÝ TERMINÁL VJT 1000

Výdajové jedálenské terminály VJT1000 sú určené hlavne na riadenie výdaja jedál, ktoré boli v minulosti nejakým spôsobom objednané (napr. prostredníctvom objednávkového terminálu, intrawebu, ...), ale aj na kontrolu výdaja takých jedál, ktoré dopredu neboli objednané.
Informácie z terminálov sa prenášajú po sieti na podrobné vyhodnotenie, pričom frekvencia tohto vyhodnocovania môže byť ľubovoľná podľa želania organizácie.
Terminál pracuje štandardne v  režime" on-line", avšak pri výpadku spojenia so serverom sa prepne do režimu off-line a pokračuje v práci. Po obnovení spojenia odovzdá terminál nazbierané informácie na server. V režime "off-line" môže zozbierať a archivovať 35 746 rôznych udalostí.

Vydávanie objednaných jedál

Po zosnímaní karty na externom snímači (pripojenom k výdajovému terminálu) terminál prehľadá celú svoju tabuľku objednávok a vyhľadá v nej všetky objednávky práve zosnímanej karty. Len tie z nich, ktoré môžu byť stravníkovi vydané v tomto čase (časovom intervale), zobrazí na svojom internom displeji.
 

Každá udalosť výdaja jedla pozostáva z:

 • kódu zosnímanej bezkontaktnej čipovej karty
 • dátumu výdaja jedla (rok, deň, mesiac, hodina, minúta, sekunda)
 • čísla vydaného jedla
 • kategórie vydaného jedla (napríklad obed)
 • počtu porcií vydaného jedla
 • čísla poradia (skupiny) objednávky tohto jedla
 • váhovej kategórie vydaného jedla kódu zosnímanej bezkontaktnej čipovej karty

Snímanie ID médií

Identifikačné preukazy (bezkontaktné čipové karty alebo prívesky) je možné "zosnímať" ich priblížením do vzdialenosti približne 10 cm od terminálu alebo bližšie k nemu. Snímanie bezkontaktných preukazov je najúčinnejšie vtedy, ak je ich plocha pri približovaní k terminálu približne rovnobežná s vrchným krytom terminálu.
Terminál zabezpečuje, že pokiaľ je ID médium v "čítacom dosahu", nebude nežiaduco zosnímané dva alebo viac krát. Ďalšie zosnímanie tejto karty nastane až vtedy, keď táto bude vzdialená z "čítacieho dosahu" a opätovne priblížená do tohto dosahu.

Zobrazenie vydávaných jedál na EXTERNOM DISPLEJI

Terminál zobrazuje čísla a počty vydávaných jedál nielen na svojom internom displeji, ale aj na veľkom externom displeji. Na troch väčších pozíciách tohto displeja zobrazuje čísla jedál, ktoré majú byť vydané, napríklad hlavné jedlo, prvý doplnok a druhý doplnok. Na troch menších pozíciách umiestnených pod spomínanými väčšími pozíciami zobrazuje počty príslušných jedál, ktoré majú byť vydané.
Na tretej menšej pozícií displeja môže byť zobrazovaná aj váhová kategória vydávaného jedla. Zobrazovanie alebo nezobrazovanie tejto hodnoty je voliteľné užívateľom jedálenského systému.
Po vydaní jedál stravníkovi pracovník vydávajúci jedlá stlačí tlačidlo sledované terminálom. Vtedy terminál prestane zobrazovať čísla a počty práve vydaných jedál.
K terminálu môže byť v prípade potreby pripojených viac takýchto externých displejov, ktoré môžu byť umiestnené tak, aby informácie na nich zobrazované videl aj personál vydávajúci jedlá a aj stravníci.
 

Technické parametre

Konfigurácia

 • LCD podsvietený displej {2 x 20 znakov veľkosti 12 mm}
 • membránová klávesnica {16 univerzálnych tlačidiel}

Periférie

 • externý LED displej pre obsluhu výdaja – zobrazenie 3 druhov jedál a počtu ich porcií
 • externé tlačidlo pre potvrdenie výdaja jedla (priame pripojenie k terminálu)

Prevádzka

 • napájanie:   +10V až +14V zo stabilizátora alebo zo záložného zdroja
 • odoberaný prúd:   280 mA
 • prevádzková teplota:   -20 °C až + 50 °C
 • sieťové komunikačné rozhranie:  RJ 45 - ethernet 10/100 MHz
 • rozhranie s externými zariad. (LED displej):   RS 485

Rozmery

 • 190 x 140 x 50mm (š x v x h)
 • cca 1 kg
 • plastové opláštenie

Možnosti uchytenia

 • na stenu (konzolou)


Přílohy
pdfDMR_prirucka_VJT1000 [pdf, 740 kB]